Old_Test.
(Menu)
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy

Joshua
Judges
Ruth
1Samuel
2Samuel
1Kings
2Kings
1Chronicles
2Chronicles
Ezra
Nehemiah
Esther

Psalms
Proverbs
Job
Ecclesiastes
Song

Isaiah
Jeremiah
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habbakuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi

Tobit
Judith
1Maccabees
2Maccabees
Sirach
Wisdom
New_Test.
(Menu)
Matthew
Mark
Luke
John
Acts

Romans
1 Corinthians
2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
Philemon
1 Timothy
2 Timothy
Titus

Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1-3John
Jude
Revelation

Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Josephus
(Menu)
Who was Josephus?
Maps, Graphics
Highlights
Translation

THE JEWISH WAR
War, Volume 1
War, Volume 2
War, Volume 3
War, Volume 4
War, Volume 5
War, Volume 6
War, Volume 7

THE ANTIQUITIES
Ant. Jud., Bk 1
Ant. Jud., Bk 2
Ant. Jud., Bk 3
Ant. Jud., Bk 4
Ant. Jud., Bk 5
Ant. Jud., Bk 6
Ant. Jud., Bk 7
Ant. Jud., Bk 8
Ant. Jud., Bk 9
Ant. Jud., Bk 10
Ant. Jud., Bk 11
Ant. Jud., Bk 12
Ant. Jud., Bk 13
Ant. Jud., Bk 14
Ant. Jud., Bk 15
Ant. Jud., Bk 16
Ant. Jud., Bk 17
Ant. Jud., Bk 18
Ant. Jud., Bk 19
Ant. Jud., Bk 20

OTHER WRITINGS
Apion, Bk 1
Apion, Bk 2
Autobiog.


Apocrypha
(Menu)
Introduction

Gospel of--
-- Nicodemus
-- Peter
-- Ps-Matthew
-- James (Protevangelium)
-- Thomas (Infancy)
-- Thomas (Gnostic)
-- Joseph of Arimathea
-- Joseph_Carpenter
Pilate's Letter
Pilate's End

Apocalypse of --
-- Ezra
-- Moses
-- Paul
-- Pseudo-John
-- Moses
-- Enoch

Various
Clementine Homilies
Clementine Letters
Clementine Recognitions
Dormition of Mary
Book of Jubilees
Life of Adam and Eve
Odes of Solomon
Pistis Sophia
Secrets of Enoch
Tests_12_Patriarchs
Veronica's Veil
Vision of Paul
Vision of Shadrach

Acts of
Andrew
Andrew & Matthias
Andrew & Peter
Barnabas
Bartholomew
John
Matthew
Paul & Perpetua
Paul & Thecla
Peter & Paul
Andrew and Peter
Barnabas
Philip
Pilate
Thaddaeus
Thomas in India

Daily Word 2019

SEASONS of:
Advent
Christmastide
Lent
Eastertide

SUNDAYS, Year A
Sundays, 1-34, A
SUNDAYS, Year B
Sundays, 1-34, B
SUNDAYS, Year C
Sundays, 1-34, C

WEEKDAYS
(Ordinary Time)
Weeks 1-11 (Year 1)
Weeks 1-11 (Year 2)

Wks 12-22 (Year 1)
Wks 12-22 (Year 2)

Wks 23-34 (Year 1)
Wks 23-34 (Year 2)

OTHER
Solemnities
Baptisms
Weddings
Funerals
Saints Days

Patristic
(Menu)


Clement of Rome

Ignatius of Antioch

Polycarp of Smyrna

Barnabas,(Epistle of)

Papias of Hierapolis

Justin, Martyr

The Didachë

Irenaeus of Lyons

Hermas (Pastor of)

Tatian of Syria

Theophilus of Antioch

Diognetus (letter)

Athenagoras of Alex.

Clement of Alexandria

Tertullian of Carthage

Origen of Alexandria

Funeral Leaflet Format

Suitable hymns for Funerals
 
 Aifreann Socraide as Gaeilge

See Texts for Funeral Mass

  Template (A4-foldover) Side 1
  Template (A4-foldover) Side 2

FUNERAL MASS

for
 
 

. . . . . . . . .. . .

Born: . . . . .

Died: . . . . .

[Picture of Christ, or of the Deceased]

p.2

Opening

Entrance Hymn

 

[Enter text of hymn here]
 [Choose from Funerals-2]

 

Penitential rite

 

Opening prayer

 

Liturgy of the Word

First Reading

 

[Enter text of hymn here]
 [Choose from Funerals-2]

 

Responsorial Psalm

 

[Choose from Funerals-2]

 

 

Second Reading

 

[Enter text of hymn here]
 [Choose from Funerals-2]

 

Gospel Acclamation

 

Alleluia, alleluia!
 All that the Father has given to me will come to me, and I will raise them up on the Last Day
 Alleluia.

 

Gospel

 

A reading from the holy Gospel according to [ENTER NAME HERE]

 

[Enter Gospel reading here]
 [Choose from Funerals-2]

 

 

Homily

 

 

Intercessions/Prayers of the Faithful

 

 

[Assign the prayers and readers]
 [Choose from Funerals-2]

Liturgy of the Eucharist

Offertory Hymn

 

 

[Enter text of hymn here]
 [Choose from Funerals-2]

Offertory Hymn

 

[No need to include the text of the Eucharistic Prayer]

Communion Rite

Our Father

 

If in Irish, include

 

 

Hymn during Holy Communion

 

[Enter text of hymn here]
 [Choose from Funerals-2]

 

 

Communion Reflection

 

 

[Enter text of hymn here]
 [Choose from Funerals-2]

Final Commendation

[Response:] All: Receive [his/her] soul and present [him/her] to God the most high.


Paidreacha as Gaeilge

Léachtaí do'n Aifreann Socraide, Guí an Phobail agus Paidreacha Eile

An chéad Léacht

Sliocht as leabhar na hEagna (3:1-6.9

Tá anamacha na bhfíréan i láimh Dé agus ní bhainfidh piolóidí leo choíche.

Ba dhóigh le lucht na díchéille go raibh siad marbh,
 agus measadh gur thubaiste ab ea a mbás,
 agus gurbh ionann agus díothú a n-imeacht uainn.
 Ach is amhlaidh atá siad faoi shuaimhneas anois.
 Óir bíodh gur fhulaing siad pionós os comhair an tsaoil,
 bhí siad lán de dhóchas go mairfidís go deo.
Tar éis dóibh beagán smachtaithe a fhulaingt
 bronnfar mórán tíolacthaí orthu.
 Mar chuir Dia féachaint orthu, agus fuair sé a dhíol iontu.
Thástáil sé iad mar ór i bhfoirnéis
 agus ghlac sé leo ina n-íobairt lándóite.
 Na daoine a chuireann a muinín ann, tuigfidh siad an fhírinne;
 agus na daoine a fhanann dílis dó,
 cónóidh siad ina fhochair faoi ghrá;
 mar faigheann a phobal tofa grásta agus trócaire uaidh.
 (Sin é briathar Dé)

Nó : Sliocht as litir Naoimh Pól chuig na Rómhánaigh (14:17-12

Ní dó féin a mhaireann aon duine againn ná ní dó féin a fhaigheann sé bás.  Má mhairimid beo is don Tiarna a mhairimid, agus más bás a fhaighimid is don Tiarna a fhaighimid bás chomh maith. Cibé acu beo nó marbh dúinn, mar sin, is leis an Tiarna sinn.  Mar is chuige seo a fuair Críost bás agus a d'éirigh beo: chun go mbeadh tiarnas ar bheo agus ar mhairbh araon aige.  Caithfimid go léir seasamh os comhair suí breithiúnais Dé, mar tá scríofa: “Dar mo bheo,” a deir an Tiarna, “ach go bhfeacfar gach glúin os mo chomhair agus déanfaidh gach teanga admháil do Dhia.”  Dá réir sin tabharfaidh gach duine dínn cuntas air féin do Dhia.
 (Sin é briathar Dé)

Nó : Sliocht as leabhar Iób (19:1.23-27

Dúirt Iób:
 “Mo mhairg nár scríobhadh síos mo bhriathra,
 Nár inscríobhadh iad ar scrolla,
 Nár greanadh iad, le peann iarainn agus le luaidhe,
 Ar charraig go brách.
 Is eol dom go maireann mo chosantóir beo,
 Agus go seasóidh seisean, an neach deireanach, an fód go daingean ar talamh.
 Dá bhfeicfinn é ar scaradh le mo chneas,
 Dá bhfaighinn radharc ar mo Dhia agus mé díchollaithe,
 An té a d'fheicfinn, bheadh sé ar mo thaobh,
 An té a bhfeicfeadh mo shúile é, ní bheadh sé eascairdiúil liom.
Tá mo leasracha á gcnaí!
 (Sin é briathar Dé)

Nó : Sliocht as litir Naoimh Pól chuig na Rómhánaigh (8:31-35, 37-39

Má tá Dia ar ár dtaobh, cé atá inár gcoinne? Nuair nár lig sé uaidh a mhac féin ach é a thabhairt suas ar mhaithe linne go léir, cén fáth nach mbronnfaidh sé gach grásta eile orainn ina theannta chomh maith? Agus cé a dhéanfaidh lucht tofa Dé a chúisiú? Nuair atá Dia dár saoradh, cé a dhéanfaidh ár ndaoradh? An é Críost a dhéanfaidh é, an té a fuair bás agus a tógadh ó mhairbh, atá fós ar dheis Dé agus atá ag idirghuí ar ár son? Cé a scarfaidh ó ghrá Chríost sinn? Trioblóid an ea? nó cruatan, nó géarleanúint, nó gorta, nó nochtacht, nó guais, nó an claíomh féin? Ach sna cúrsaí seo go léir, beirimid an bua go caithréimeach tríd an té úd a thug grá dúinn. Mar táim cinnte dearfa de nach bhféadfaidh bás ná beatha, aingil ná prionsaí ná cumhachtaí, nithe atá ann anois ná nithe atá le teacht, an domhan thuas ná an domhan thíos, ná dúil chruthaithe ar bith eile sinn a scaradh ó ghrá Dé atá in Íosa Críost ár dTiarna.
 (Sin é briathar Dé)

Salm le Freagra

(Salm 114

Freagra: Siúlfaidh mé I bhfianaise an Tiarna I ndúiche na mbeo.

Is ceansa an Tiarna agus is cóir;
 is trócaireach é ár nDia.
 Cosnaíonn an Tiarna lucht na simplíochta.
Bhí mé go hainnis agus shábháil sé mé.  F.

Bhí muinín agam fiú amháin nuair a dúirt mé:
 “Táim do mo bhuaireamh go mór.”
 Nuair a dúirt mé le corp eagla:
 “Is bréagach gach aon neach.”  F.

Is luachmhar i bhfianaise an Tiarna
 bás a chuid naomh
 A Thiarna, is mise do ghiolla,
 scaoil tú mo chuibhreacha díom.  F.

Nó : (Salm 26

Freagra: Is é an Tiarna mo sholas is mo shlanú.

Is é an Tiarna mo sholas is mo shlánú,
 cé a chuirfidh eagla orm?
 Is é an Tiarna dúnáras mo bheatha;
 cé a chuirfidh ar crith mé?  F.

Aon ní amháin a iarriaim ar an Tiarna, éilím é seo:
Bheith i mo chónaí i dteach an Tiarna fad a bheidh mé beo,
 chun go mblaisfinn aoibhneas an Tiarna,
 agus go bhfeicfinn a theampall.  F.

A Thiarna, éist le mo ghuth nuair a screadaim ort;

dean trócaire orm is freagair mé.
 A Thiarna, táim ag cuardach do ghnúise;
 ná folaigh orm do ghnúis.  F.

Creidim go bhfeicfidh mé maitheas an Tiarna
 i dtír na mbeo.
Fan leis an Tiarna, bi cróga,
 bíodh do chroí go tréan
 is fan leis an Tiarna.  F.

Nó : (Salm 24

Freagra: Chugatsa a thógaim m'anam, a Thiarna.

Cuimhnigh ar do thrócaire, a Thiarna,
 agus ar do bhuanghrá atá ann ó na cianta.
 De réir do bhuanghrá cuimhnigh orm,
 as ucht do mhaitheasa, a Thiarna.  F.

Tabhair faoiseamh don chroí atá cráite
 agus beir mé slán ón anacair.
Tabhair do d'aire mo bhrón is mo bhuairt
 agus maith dom mo pheacaí go léir.  F.

Déan m'anam a chosaint, agus fuascail mé;
 nár náirítear mé toisc mo thriall a bheith ort.
Go gcumhdaí an neamhurchóid is an t-ionracas mé,
 óir is ionat atá mo dhóchas, a Thiarna.  F.

Nó :  (Salm 22

Freagra: Is é an Tiarna m'aoire, ní bheidh aon ní de dhith orm.

Is é an Tiarna m'aoire,
 ní bheidh aon ní de dhíth orm.
 Cuireann sé féin i mo luí mé
 i móinéar féir ghlais.
Seolann sé ar imeall an uisce mé
 mar a bhfaighim suaimhneas. F.

Seolann sé ar rianta díreacha
 mar gheall ar a ainm.
Fiú dá siúlfainn i ngleann an dorchadais,
 níor bhaol liom an t-olc
 agus tú faram le do shlat is do bhachall
 chun sólás a thabhairt dom. F.

Cóiríonn tú bord chun béile dom
 i láthair mo naimhde.
 Ungann tú mo cheann le hola;
 tá mo chupán ag cur thar maoil. F.

Leanfaidh cineáltas is fabhar mé
 gach uile lá de mo shaol;
 i dteach an Tiarna a mhairfidh mé
 go brách na breithe. F.


Guí an Phobail

  1. Guímid ar son na hEaglaise -- go raibh an Eaglais i gcónaí dílis do shoiscéal Chríost: soiscéal leighis, maithúnas agus dóchais.  (A Thiarna, éist linn).

  2. Guímid orthu siúd a bhfuil cúram poiblí orthu.  Go saothraí siad ar son an chirt agus ar son na síochána.  (A Thiarna, éist linn).

  3. Sa bhaisteadh gealladh an bheatha shíoraí dár (mbráthair/ siur), (AINM).  Tabhair dó (di) páirt a bheith aige (aici) i gcomaoin na naomh go deo.  (A Thiarna, éist linn).

  4. Guímid ar son muintir agus cairde ár (mbráthar/ siúrach), (AINM) -- go bhfaighe siad sólás ina mbuairt ón Tiarna a shil na deora os cionn uaigh Lazaras.  (A Thiarna, éist linn).

  5. Guímid ar ár ngaolta atá marbh agus orthu siúd go léir a bhí go maith dúinn.  Go bhfáiltí Dia rompu isteach sa solas soilseach ina láthair féin.  (A Thiarna, éist linn).

  6. Guímid orthu sin a fuair bás sa chreideamh.  Go bhfáiltí an Tiarna rompu isteach ina láthair féin.  (A Thiarna, éist linn).

 

Paidreacha Eile

MAGNIFICAT

Mórann m'anam an Tiarna,
 agus rinne mo spiorad gairdeas i nDia, mo shláinaitheoir;
 Óir dhearc sé le fabhar ar ísle a bhanóglaigh,
 Mar féach, déarfaidh na glúine uile feasta gur méanar dom.

Óir rinne an Té atá cumhachtach nithe móra dom
 agus is naofa a ainm.
 Agus tá a thrócaire ó ghlúin go glúin,
 dóibh seo ar a mbíonn a eagla.

Thaispeáin sé neart a láimhe.
Scaip sé an dream a bhí uaibhreach i smaointe a gcroí.
 Leag sé prionsaí óna gcathaoireacha
 agus d'ardaigh se daoine ísle.
 Líon sé lucht an ocrais le nithe maithe
 agus chuir sé na saibhre uaidh folamh.

D'fhóir sé ar Iosrael, a sheirbhíseach,
 ag cuimhneamh dó ar a thrócaire
 de réir mar a gheall sé dár n-aithreacha,
 d'Abráhám agus dá shliocht go brách.

Glóir don Athair agus don Mhac
 agus don Spiorad Naomh;
 mar a bhí ar dtús, mar atá anois
 agus mar a bhéas go brách le saol na saol. Amen.

REGINA COELI (AM NA CÁSCA

Déan gairdeas, a Bhanríon na bhflaitheas, alleluia,
 Óir an Té arbh fhiú thú é a iompar, alleluia.
 D'aiséirigh sé mar a dúirt, alleluia,
Guigh orainn chun Dé, alleluia.

R. Déan áthas agus gairdeas, a Mhaighdean Mhuire, alleluia,
F. Óir d'éirigh an Tiarna go fíor, alleluia.

Guímis
 A Dhia a dheonaigh áthas a thabhairt don domhan trí aiséirí do Mhic,
 Ár dTiarna Íosa Críost, tabhair dúinn, impímid ort, trí idirghuí na Maighdine Muire, a Mháthair, go bhfaighimis gairdeas na beatha síoraí.
Tríd an gCríost céanna ár dTiarna. Amen.

SALVE REGINA

Go mbeannaíthear duit, a Bhanríon, a Mháthair na trócaire,
 ár mbeatha, ár milseacht agus ár ndóchas, go mbeannaíthear duit.
 Is ort a ghlaoimid, clann dhíbeartha Éabha.
 Is chugat a chuirimid suas ár n-urnaí,
 Ag caoineadh agus ag gol, sa ghleann seo na ndeor.
 Ar an ábhar sin, ós tú ár n-abhcóide,
 iompaigh orainn do shúile atá lán de thrua,
 agus taréis na deoraíochta seo taispeáin dúinn Íosa,
 toradh beannaithe do bhroinne.
 A Mhaighdean Mhuire cheansa, ghrámhar, mhilis

Guigh orainn a Naomh-Mháthair Dé,
 Ionas go mb'fhiú sinn geallúna Chríost.

 

S. Guímis chun an Athar faoi mar a mhúin ár Slánaitheoir dúinn a dhéanamh:

Ár n'Athair atá ar neamh, go naofar d'ainm, go dtaga do ríocht,
  go ndeantar do thoil ar an talamh, mar a dhéantar ar neamh.
  Ar n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
  agus maith dÚinn ár bhfiacha, mar a mhaithimidne dar bhfeichiuna fÉin,
  agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc.